Logotypy-2018-kolor-razem

„Happy Family – szczęśliwe dzieciństwo i aktywne rodzicielstwo”
o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-029D/18
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1.3. Zapewnienie
dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 

Jeśli nie jesteś jeszcze podróznikiem AKP skontaktuj się z nami

AKADEMIA KOLOROWYCH PODRÓŻY ul. Zamkowa 19, Sosnowiec 41-200  I  www.przedszkoleakp.pl  I  tel. 664 780 000
dzieci_stopka