Bezpłatna grupa dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zapraszamy rodziców, poszukujących przedszkola, oferującego intensywny program terapeutyczno-edukacyjny, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi). Zapewniamy bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 6.30-15.30 w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego.

 

R

autyzm

R

zespół Aspergera

R

niepełnosprawności sprzężone

W grupie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzimy następujące zajęcia:

LOGOPEDIA

Zdiagnozowane dzieci wymagające pomocy w zakresie rozwoju mowy objęte są terapią logopedyczną w trakcie pobytu w przedszkolu. Rodziców zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące rozwoju mowy, udzielimy wskazówek do pracy i zabawy w domu. Przypominamy, że warunkiem skutecznej terapii logopedycznej jest stała współpraca na linii logopeda – dziecko – rodzic.

 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy).

W naszym Przedszkolu „Akademia Kolorowych Podróży” dzieci objęte są opieką logopedyczną.

Logopeda prowadzi grupowe zajęcia profilaktyczne. Obejmują one ćwiczenia oddechowe oraz gimnastykę buzi i języka a także wprowadzają elementy logorytmiki. Profilaktyka logopedyczna to podstawa do wyeliminowania ewentualnych przyszłych wad wymowy.

 

 

Relaksacja 

 SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Sala Doświadczania Świata  jest  specjalnym pomieszczeniem, które wyposażone jest w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu. Jest więc doświadczaniem  świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężeniem, relaksem i wyciszeniem.

Sala Doświadczania Świata to najprościej ujmując „magiczne miejsce”,w którym oddziałujemy na poszczególne zmysły dziecka za pomocą kolorowych świateł, dźwięków, drgań, wibracji, zapachów, faktur, muzyki… W ten sposób stymulując pracę wzroku, słuchu, czucia głębokiego, dotyku, powonienia, smaku oraz równowagi.

Pobyt w Sali ma nieoceniony wpływ na:

 • rozwój poznawczy i społeczny,
 • wzrost koncentracji,
 • wydłużenie czasu uwagi,
 • wzmocnienie procesów uczenia się,
 • rozwijanie spostrzegawczości i kierunkowości spostrzegania,
 • poszerzanie doświadczeń wzrokowo-słuchowych oraz pamięci słuchowej i wzrokowej,
 • wyciszenie i relaksację organizmu,
 • miłe spędzanie czasu w poczuciu bezpieczeństwa.

W wyniku słabej integracji zmysłów, dziecko może mieć różnego rodzaju kłopoty w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku domowym jak i poza domem. Zaburzone współdziałanie zmysłów może objawiać się problemami w spostrzeganiu, zachowaniu, uczeniu się, wykonywaniu czynności precyzyjnych, czytaniu, pisaniu, aktywności ruchowej i funkcjonowaniu społecznym. Dziecko z zaburzeniami SI może zachowywać się dziwnie i niezrozumiale dla otoczenia.

Terapia SI polega na zachęcaniu i kierowaniu dziecka przez wykwalifikowanego terapeutę do wykonywania aktywności, które mają  za zadanie wyzwalać i prowokować do odpowiednich reakcji na bodźce sensoryczne. Każde zajęcia są zaplanowane i indywidualnie dopasowane do każdego dziecka.

ANIMAL TERAPIA

Hipoterapia jest to działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

Każdy nasz podopieczny jest traktowany indywidualnie i tak też ma dobierany i układany program terapii.

Dogoterapia w naturalny sposób pomaga podczas trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację. Dzieci nie lubią wykonywać „suchych” gestów, za którymi nic się nie kryje. Dzięki obecności psa dziecko może wykonywać ćwiczenia w sposób naturalny i jednocześnie okazywać uczucia.
Zajęcia z udziałem psa mają na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka. Wpływają na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzają zmysł wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Osoby biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.

 

 

 

Jeśli nie jesteś jeszcze podróznikiem AKP skontaktuj się z nami

AKADEMIA KOLOROWYCH PODRÓŻY ul. Zamkowa 19, Sosnowiec 41-200  I  www.przedszkoleakp.pl  I  tel. 664 780 000
dzieci_stopka