RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 - 8.15 PRZYCHODZIMY DO PRZEDSZKOLA:

– zabawy twórcze / dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne/
– praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka

8.15 – 9.00 ROZCHODZIMY SIĘ DO SWOICH SAL:

– ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe /przy muzyce, ze śpiewem/
– ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe
– czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

9.00-9.30 ŚNIADANIE :

– kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku

9.30 –10.30 ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OKREŚLONYCH OBSZARACH , ZGODNYCH Z REALIZOWANĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

– edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,
– edukacja językowa, matematyczna, artystyczna,
– edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości.

10.30 -11.15 AKTYWNOŚĆ JEDNOLITA I ZRÓŻNICOWANA, INSPIROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA / w sali lub ogrodzie /:

– zabawy i gry sportowe /ćwiczenia kształtujące postawę /,
– spacery i wycieczki /obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie/,
– zajęcia dodatkowe (w ramach pakietu oraz dodatkowo płatne)

11.15 –11.30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU GRUPY MŁODSZE:

– doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience. 

11.45 –12.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU GRUPY STARSZE:

– doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience.

 

11.30 -12.30 OBIAD:

– ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,
– wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

12.30 –13.00 ODPOCZYNEK POOBIEDNI :

– zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek,
– kontynuacja zajęć edukacyjnych inicjowanych przez nauczyciela,
– zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne / praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie /,
– zajęcia dodatkowe.

12.00-14.00 - leżakowanie (na życzenie rodziców)
13.00- 14.00 -ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia graficzne, układanki dydaktyczne, puzzle, gry logiczne.
14.00 - 14.30 PODWIECZOREK:

– czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.
– kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

14.30 -15.30 ZABAWY STYMULUJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA :

– integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne,
– praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka / kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym/,
– obserwacje przyrodnicze  /w sali i w ogrodzie /

15:30 – 16:00 II PODWIECZOREK

– czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.
– kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

16:00 – 18:00 CZEKAMY NA RODZICÓW, ZABAWY DOWOLNE PODEJMOWANE Z INICJATYWY DZIECKA

Jeśli nie jesteś jeszcze podróznikiem AKP skontaktuj się z nami

AKADEMIA KOLOROWYCH PODRÓŻY ul. Zamkowa 19, Sosnowiec 41-200  I  www.przedszkoleakp.pl  I  tel. 664 780 000
dzieci_stopka