Współpracujemy z:

  • Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne – obserwacje dzieci, diagnozowanie, konsultacje, konsultacje z rodzicami, praca z dziećmi, praca z rodziną, przesiewowe badania mowy
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu – hipoterapia – ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego; korzystanie z groty solnej i sali doświadczania świata
  • Poradnia InCorpore – badanie przesiewowe metoda Tomatisa – test uwagi słuchowej, pomocny przy ocenie  gotowości szkolnej 5-latków
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji – dostęp do materiałów i propozycji dydaktycznych, szkoleń i warsztatów dla rodziców i nauczycieli, monitorowanie pracy przedszkola w zakresie rozwijania talentów. Posiadamy certyfikat „Szkoła Odkrywców Talentów”
  • Stowarzyszenie Moc Wsparcia – prowadzenie profilaktycznych zajęć z zakresu zapobiegania przemocy, rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci, rodziców, nauczycieli; dostęp do pomocy psychologicznej i prawniczej

Jeśli nie jesteś jeszcze podróznikiem AKP skontaktuj się z nami

AKADEMIA KOLOROWYCH PODRÓŻY ul. Zamkowa 19, Sosnowiec 41-200  I  www.przedszkoleakp.pl  I  tel. 664 780 000
dzieci_stopka