Zajęcia artystyczno – plastyczne

Program zajęć plastycznych przeznaczony jest do prowadzenia świadomie zaplanowanego procesu, którego celem jest:
– rozwijanie dziecięcych talentów
– lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego
– wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
– budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową
– uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk- przyrodniczych, społecznych

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.Zajęcia prowadzone są raz w miesiącu w każdej grupie

Jeśli nie jesteś jeszcze podróznikiem AKP skontaktuj się z nami

AKADEMIA KOLOROWYCH PODRÓŻY ul. Zamkowa 19, Sosnowiec 41-200  I  www.przedszkoleakp.pl  I  tel. 664 780 000
dzieci_stopka