Z dumą informujemy, że nasze przedszkole jako jedno z pierwszych (i jedyne niepubliczne) otrzymało przyznawany przez Fundację Dzieci Niczyje certyfikat „Chronimy dzieci”. Jesteśmy zatem oficjalnie placówką wdrażają rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą.