Akademia Kolorowych Podróży zaprasza do udziału w międzyprzedszkolnym konkursie dla dzieci ze specjalnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

„Moja magiczna bombka”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającą bombkę świąteczną.

 

Cele konkursu:

  • Docenianie i promocja przedszkoli stwarzających przyjazne warunki dla funkcjonowania w nich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Twórcze i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia oraz kultywowanie tradycji świątecznych
  • Rozwijanie zdolności plastycznych dziecka
  • Nawiązywanie współpracy z innymi przedszkolami.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna