Metody nauczania

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w poszczególnych grupach przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli.

Wykaz programów realizowanych w naszym przedszkolu:
– „Entliczek pentliczek KU DZIECKU”, Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska
Metody:
– „Dziecięca matematyka. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
– „Odmienna metoda nauki czytania” Irena Majchrzak
– „Metoda dobrego startu” Marta Bogdanowicz
– „Metoda ruchu rozwijającego” Weronika Sherborne
– „Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej)” Rudolf Laban
– „Metoda aktywnego słuchania muzyki ” Bati Strauss
– „Metoda twórczego ruchu” Carla Orffa
– „Metoda pedagogiki zabawy”
– „Kinezjologia edukacyjna” Paul Dennison
– „Metoda opowieści ruchowej” J.C. Thulina
– „Edukacja przez ruch” Dorota Dziamska

Jeśli nie jesteś jeszcze podróznikiem AKP skontaktuj się z nami

AKADEMIA KOLOROWYCH PODRÓŻY ul. Zamkowa 19, Sosnowiec 41-200  I  www.przedszkoleakp.pl  I  tel. 664 780 000
dzieci_stopka