Logotypy-2018-kolor-razem

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania:8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla podziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

 

I. NUMER WNIOSKU
WND-RPSL.08.01.03-24-029D/18-002
II. TYTUŁ PROJEKTU
Happy Family – szczęśliwe dzieciństwo i aktywne rodzicielstwo.
III. WNIOSKODAWCA
Świstek Maciej Firma Handlowo-Usługowa MIXLINE
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę zabawek do żłobka

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz formularz oferty
Pobierz klauzulę informacyjną

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę mebli do żłobka 

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz formularz oferty
Pobierz klauzulę informacyjną